February

Bahasa Inggeris


Wikipedia bahasa Inggeris mempunyai rencana mengenai:

Kata nama khas کات نام خاصSunting

February (jamak Februarys atau Februaries)

  1. Bulan kedua dalam kalendar Masihi, selepas January dan sebelum March.

Etimologi ايتيمولوݢيSunting

Dirumikan semula daripada bahasa Inggeris Pertengahan

, daripada bahasa Perancis Lama

, daripada bahasa Latin februārius, bulan penyucian, daripada februa, perayaan Rom penyucian, jamak

; mungkin daripada bahasa Latin

, daripada bahasa Proto-Indo-European

.

Sebutan سبوتنSunting

Terbitan تربيتنSunting

Nota penggunaan نوتا ڤڠݢوناءنSunting

Lihat juga ليهت جوݢSunting