Lampiran:Sebutan bahasa Perancis

Wikipedia Bahasa Melayu mempunyai rencana mengenai:

Carta di bawah menunjukkan cara Abjad Fonetik Antarabangsa (AFA) melambangkan sebutan bahasa Perancis dalam rencana-rencana Wikipedia dan Wikikamus. Ia penting untuk perhatikan bahawa simbol AFA yang digunakan untuk vokal dalam jadual berikut dan dalam rencana ialah simbol yang biasa digunakan dalam kamus bahasa Perancis, tetapi sebenarnya berdasarkan sebutan bahasa Perancis Eropah lebih daripada 100 tahun yang lalu dan tidak lagi melambangkan sebutan kini dengan tepat. Lihat nota kaki untuk lebih perincian.

Penghampiran bahasa Melayu dan Inggeris dalam beberapa kes sangat lebih kurang, dan hanya bermaksud untuk memberi gambaran kasar sebutannya. Lihat Fonologi bahasa Perancis untuk lihat lebih teliti bunyi-bunyi ini. Terutamanya, vokal bahasa Perancis bukan diftong.

Bahasa Perancis tidak mempunyai tekanan peringkat perkataan, maka tanda tekanan tidak digunakan dalam mentranskripsikan perkataan bahasa Perancis. Lihat di sini untuk penjelasan.

Konsonan
  AFA   Contoh Penghampiran Melayu/Inggeris
b beau betul
d doux daging
f fête; pharmacie foto
ɡ gain; guerre garam
k cabas; archque; aquarelle; kelvin kipas
l loup[1] laci
m mou; femme mutu
nous; bonne nasi
ɲ agneaux[2] nyamuk
p passé pasu
ʁ roue; rhume[3] takhta. Pasangan bersuara loch (Inggeris Scotland) atau tidak bersuara sebelum atau selepas konsonan tidak bersuara ; Portugis rr
s sa; hausse; ce; garçon; option; scie satu
ʃ chou; schème; shampooing Syawal
t tout; thé tukul
v vous; wagon video
z hasard; zéro zaman
ʒ joue; geai measure (Inggeris)
Konsonan bukan asli
ŋ camping[4] bangun
x jota; khamsin[5] ; lettre Khamis
Separuh vokal
j fief; payer; fille; travail ya
w oui; loi; moyen; web wau
ɥ huit di antara ya dan wau
Vokal
  AFA   Eropah
moden
sebenar
Contoh Penghampiran Melayu/Inggeris
a a patte satu
ɑ pâte; glas[6] lebih kurang seperti Inggeris: father (atau seperti bra dalam aksen konservatif dan Perancis Quebec)
e clé; les; chez; aller; pied Mei
ɛ ɛ mère; est; abdomen; faite best
ɛː fête; mtre; reine; scène; caisse; rtre[7] says (Inggeris)
i si; île; y situ
ə ø le; reposer[8] emak (kerap digugurkan)
ø ceux; jne lebih kurang seperti bird (Inggeris British)
œ sœur; jeune bird (Inggeris British)
o sot; hôtel; haut; bureau nota
ɔ sort; minimum sama seperti not (Inggeris British) atau caught (Inggeris Amerika)[9]
u coup tukul
y tu; sûr judas
Sengau
ɑ̃ ɒ̃ sans; champ; vent; temps; Jean; taon[10] lebih kurang seperti want (Inggeris British) atau haunt (Inggeris Amerika)
ɛ̃ æ̃ vin; impair; pain; daim; plein; Reims; bien[11] roughly like pant
œ̃ un; parfum[12] lebih kurang seperti pant (atau, dalam aksen konservatif atau Perancis Quebec, lebih kurang seperti burnt tetapi tanpa menyebut r).
ɔ̃ õ son; nom[13] lebih kurang seperti don't (Inggeris Amerika) atau haunt (Inggeris British)
 
Suprasegmental
AFA Contoh Penjelasan
ˈ moyen /mwaˈjɛ̃/[14] tekanan frasa
. pays /pe.i/[15] sempadan suku kata (mulai: /mu.la.i/)
les agneaux /lez‿aˈɲo/ liaison (al-Nur: /an‿nur/)[16]

Catatan sunting

 1. /l/ bahasa Perancis bunyinya jelas, sama dengan sebutan dalam bahasa Sepanyol dan Jerman tetapi tidak sama dengan bunyi /l/ tebal bahasa Inggeris Amerika.
 2. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ɲ/ kerap disebut [nj] .
 3. Rotasisme bahasa Perancis berubah-ubah dari wilayah ke wilayah, tetapi biasanya uvular. Sebutan yang lebih umum termasuk geseran uvular bersuara [ʁ], getaran uvular [ʀ], and [χ] (selepas konsonan tidak bersuara).
 4. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ŋ/ kerap disebut [ŋɡ].
 5. /x/ boleh diganti dengan /ʁ/.
 6. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ɑ/ biasanya diganti dengan /a/.
 7. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ɛː/ is biasanya diganti dengan /ɛ/. Dalam bahasa Perancis Quebec, /ɛː/ kerap disebut [aɛ̯].
 8. Dalam bahasa Perancis, /ə/ disebut dengan sedikit membundar bibir [ɵ̞]; untuk sebilangan penutur, ia juga lebih depan dan boleh juga serupa secara fonetik dengan vokal neuf [nœf]. Dalam bahasa Perancis Eropah, [ə] dibundarkan dan didepankan, menjadikan ia sama secara fonetik dengan [ø].
 9. Dalam bahasa Perancis Eropah sekurang-kurangnya, /ɔ/ tidak dibundarkan sebahagian, membawa ia mempunyai agak kualiti nut.
 10. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ɑ̃/ sebenarnya disebut [ɒ̃], dengan pembundaran. Dalam bahasa Perancis Quebec, /ɑ̃/ disebut [ã].
 11. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ɛ̃/ sebenarnya disebut [æ̃]. Dalam bahasa Perancis Quebec, /ɛ̃/ disebut [ẽ].
 12. Dalam bahasa Perancis Eropah, /œ̃/ biasanya diganti dengan /ɛ̃/, disebut [æ̃].
 13. Dalam bahasa Perancis Eropah, /ɔ̃/ sebenarnya disebut [õ].
 14. Tekanan jatuh pada suku kata penuh terakhir suatu frasa, kecuali dalam ucapan penegas.
 15. Diguna dengan jimat.
 16. Konsonan akhir terpendam disebut sebelum bunyi vokal yang berikut