Sanskrit

Bahasa Sanskrit بهاس ???

Takrifan تعريفن