Bahasa Bajau Sama sunting

Takrifan sunting

Kata nama sunting

juli

  1. sejenis beg