Bahasa Latin بهاس لاتين

Kata nama

novem

  1. sembilan.