Bahasa InggerisSunting

Wikipedia bahasa Inggeris mempunyai rencana mengenai:

TakrifanSunting

Kata namaSunting

shark (jamak sharks)

  1. (iktiologi) Ikan yu; ikan jerung

EtimologiSunting

Daripada bahasa Inggeris Pertengahan shark; asal tak diketahui.

SebutanSunting