Bahasa Bajau Sama sunting

teko sunting

Kata kerja sunting

teko

  1. sampai